• SKSJ0528-940-280
 • NIAG9483-940-280

Esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna Haridusametile esitada 1.-15. märtsini 2019, täpsem info: Esimesse klassi astumine

 

Tallinna Mustjõe Gümnaasium võtab vastu kaks esimest klassi:

1.A – matemaatika suund

1.K – keelekümblusklass

Koolis on tasuline pikapäevarühm, iga päev kuni kella 17:00-ni.

Vabade kohtade olemasolul avaldusi 1.klassi sisse astumiseks võetakse vastu alates 10.06.2019 kuni 12.08.2019.

 

Kooli sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

 • vanemate avaldus
 • sünnitunnistus
 • isikut tõendav dokument
 • tervisekaart
 • lapse koolivalmiduse kaart (olemasolul)
 • digifoto

 

Dokumendid võtame vastu Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi kantseleis 

iga tööpäev kell 10:00 – 13:00 või eelneval kokkuleppel

Infotelefon: 65 66 468

E-post:

 


 

Таллиннская гимназия Мустйыэ открывает два первых класса:

1 А – математический

1 К – класс раннего погружения

В школе работает платная группа продлённого дня, каждый день до 17:00

Заявления принимаются с 10.06.2019 до 12.08.2019.

 

Документы необходимые для поступления:

 • заявление родителей
 • свидетельство о рождении
 • документ удостоверяющий личность
 • карта здоровья
 • карта готовности к школе (при наличии)
 • дигитальная фотография

 

Приём документов в канцелярии Таллиннской гимназии Мустйыэ

каждый рабочий день с 10:00 до 13:00 или по предварительной договорённости

Телефон для информации: 65 66 468

Э-почта: