• SKSJ0528-940-280
  • NIAG9483-940-280

Eelarve

Eelarvega seonduv teave on leitav Tallinna koduleheküljelt.

 

Riigihanked

Kättesaadavad riigihangete registrist.

 

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

 

Riiklik järelevalve

Riiklikku järelevalvet teostava asutuse kontaktandmed:
Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222

Tallinn ja Harjumaa: Piret Otti, , telefon 5687 6436

Haridus- ja Teadusministeerium - Järelevalve

Haldusjärelevalve Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis.

 

Jõustunud kohtulahendid

Kohtulahendeid ei ole.