• img3
  • img2 2
  • img4
  • img1 2

Kooli medtöötajad viivad läbi igal aastal 1., 3., 7. ja 11. klassi õpilaste profülaktilisi läbivaatusi, laste vaktsineerimine toimub immuniseerimiskalendri järgi (sotsiaalministri 01.07.2011 määrus nr 30) ainult lapsevanemate nõusolekul.

2., 5. ja 9. klassi õpilased käivad profülaktilisel läbivaatusel oma perearsti juures ning toovad läbivaatuse tulemused kooli medtöötajale.

Samuti viivad medtöötajad läbi loenguid ja praktilisi õppusi esmaabi andmisest, vestlusi isikliku hügieeni ja sugulise kasvatuse teemadel ja osalevad kõigil kooli üritustel, mis on seotud õpilaste tervisega.

 

Tervisenõukogu

Olena Tykhoniuk

õppealajuhataja

nõukogu esimees

Ninel Laine

sotsiaalpedagoogi

nõukogu esimehe asetäitja

Olga Heina

haldusjuht

 

Albert Ahv

huvijuht

 

Nadezda Pagaljoškina

kooli söökla kokk

 

Nelja Fihtengolts

meditsiini õde

 

Irina Ovtšinnikova

logopeed

 

Vjatšeslav Vassiljev

õpilane